Zabudowa poddasza.

Zabudowa poddasza. Skośny dach i szafki pod skosem.