Wizualizacja łukasza Szubskiego.

Na zdjęciu wizualizacja komody stworzona przez łukasza Szubskiego.Komoda zaprojektowana przez Kornackiego i Piechę.