Wezgłowie

  • zagłowie łóżka pikowane,
  • materiał na gąbce