Wezgłowie łóźka.

Wezgłowie łóźka. Pomysł Mariusz Kornacki. Projekt graficzny Przemysław Piecha. Niebawem pokaźemy Państwu łóźko w całej krasie.