Stół prezydialny-lada. Stadion Olimpijski Wrocław.

Konferencja prasowa 35-go PKO Wrocław Maratonu. Nasz stół prezydialny znajduje się w sali VIP na Trybunie Zachodniej. Zdjęcie wykonane przez Panią Iwonę Litarską pokazujemy dzięki uprzejmości MCS.