Projekt nowej reklamy.

Projekt nowej reklamy, która zawiśnie przed wejściem do działu sprzedaźy.