Drzwi przesuwane.

Zieleń. Perforacja. Mocna konstrukcja wzmocniona węzłami.