Drzwi frezowane. Etap III.

Drzwi jeszcze nie zawieszone, ale ustawione na tle białej ściany, aby pokazał wyfrezowany wzór.